Boží Dar kostel svaté Anny rekonstrukce 2020-2021
JKJK'?\?�??������N����?k�������S��????��??����?A�??����?A�?�l??????????+���-��t????�??	�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�??	��"�"�"�"�"�??	�??	�??	�??	�??	�"�"�"�"�"�??	�??	�"�"�"�??	�??	�??	�??	�?�?��"�"�"�"�"�??	�??	��"�??	�??	�??	�??	�??	�?�?�?�?�"�"�"�"�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�?�?�?�?�??	�??	�"�"�"�??	�??	��"�??	�?�?�?�?�?�?�?�??	�?��"�"�"�??	�??	��"�?�?�?�?�?�??	�p?	�??	�?�?�?�"�"�??	�?�??	�?�??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�?��"��"�??	�0�p?	�p?	�p?	�??	�??	�p?	�p?	�p?	�p?	�p?	�p?	�?��"��"�??	�Q3�p?	�p?	�p?	�??	�p?	�??	�??	�p?	�p?	�p?	�?�?��"�?�p?	�aU�p?	�p?	�p?	�??	�p?	�??	�p?	�p?	�af�??	�?�?�?�?�?�?�?�??	�??	�??	�??	�??	�??	�p?	�?�??	�?�?�?�?�?�?�?�??	�??	�?�?�?�??	�??	�?�??	�p?	�?�?�?�?�?�?�??	�p?	�?�??	�??	�?�p?	�??	�?�p?	�p?	�?�?�??	�?�?�??	�?�?�??	�??	�?�p?	�p?	�p?	�p?	�p?	�??	�?�?�?�?�?�?�?�?�p?	�?�p?	�p?	�p?	�p?	�p?	�?�?�(w���?b�??����������������������������������������������������������������������������������������������������??�??��LA�??�??��rA�??�??��rA�??�??��rA�??�??��rA���������������������������������������������FAFA�?�?�0�w�??��FAFAe��������@�������@-?�?�@
??�?�@?�?&�?�@?�
?�?�@?�?d�?�@�������@�������@?�s?�?�@?�?��@?�?T��@?�?u�x�@
b3�q�@������������������������������������������������
b3�q�@
b3�q�@FAFA��Z	����?����f��???����T����?�Fl����(������������������������S��3����������������ZP����������-���������������������X��w�?FAFA��������������������������������������????F����S����????����	?���P��i	���������������������������������������������������������������������������7��?u��������������������?�������������������������������������������������������`����������������������D������������������?�����������������g???��~����������������������������������p���s������������|���������������>��?��?��?��>��R��
��^��R�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?�����?�O��g?����?a�??����?b�??�Q{???????????=�?���?��?C??}?���"�"�"�"�?�?�?�0�P3�@"�@"�Q3�A"�Bw�Bw���"�"�"�"�?�?�?�0�@"�P3�P3�P3�P3�A"�Bw�"�"�"�"�"�"�?�?�?�@"�@"�@"�@"�?�2w�1"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�Q3�@"�P3�Q3�P3�A"�1"�"�"�"�"�"�"�?�?�@"�?�?�@"�P3�P3�A"�1"�"�"�"�"�"�"�?�?�@"�@"�?�P3�P3�?�A"�1"�"�"�"�"�"�"�?�?�0�Q3�Q3�Q3�P3�Q3�@"�1"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�@"�@"�@"�?�Q3�@"�1"�"�"�"�"�"�?�?�?�@"�P3�P3�P3�@"�?�@"�1"�"�"�"�"�"�?�?�?�@"�?�?�Q3�P3�?�@"�1"�"�"�"�"�"�0�?�?�@"�@"�@"�Q3�@"�?�?�1"�"�"�"�"�"�0�?�P3�0�A"�A"�A"�A"�1"�?�@"�"�"�"�"�"������� �1"�1"�2w�1"�1"�1"�1"�"�"�"�"�"�"�"�"� �2w�2w�2w�1"�?�?�2w���"�"�"�"�"�"�"� �2w�2w�2w�1"�1"�1"�2w���"�"�"�"�"�"�"�?�2w�2w�2w�1"�1"�2w�2w�??�??��?h�??�??��ZS�?�??��??�������������������������������������������������3[���k�������������������������??�??��?`�?�??��Wa�?�??��Wa�?�??��Wa�?�??��Wa�������������??�J?(����?���J?��?����(���FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������?/K}�,�-f.}?i?�?L�-?/??
?�?.�)?/?x?�Q?�#?.=??������������?�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?.=??������������?�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?.=???�??�,?/u?�??�,?/?J??�??�,?//???�??�,?/?Y?FAFA��Z	}���?����f��???���T����?�Fl?���(��������?������������������3����������������ZP����������w����������������������~�??�?FAFA��������������������������������������????F��?�������?������	?���7	��c	��������������������������������������������������������������������������H��?P���������������������?�������������������������������������������������������������*������?��������������?��????�������� ���(���?��������������m��?��?�����������������������������������m���s�������������|������������7���f��?��?��?
��f��7��������?������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?������?��??����>i�??����?h�]?�y|??*????????<�z��?��?C????���"�"�"�"�"�"�"�"�"�?�??	�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�??	���"�"�"�"�"�"�"�"�������?�?�?�??	���"�"�"�"�"�"�"�"�������?�?�?�??	�"�"�"�"�"�"�"�"�"�������?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"�"���?�?�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"���?�P3�P3�P3�?�?�?�??	�"�"�"�?�������?�@"�Q3�Q3�P3�?�?�?�??	�"�"���?�?�?�?�?�?�@"�@"�?�?�?�?�??	�"�"�?�?�?�@"�?�A"�?�?�@"�?�?�?�?�??	�"�"�?�?�?�?�?�@"�?�?�@"�?�?�?�?�??	�"�"�?�?�?�?�?�P3�?�?�@"�?�?�?�?�??	�"�"�?�?�?�?�?�?�?�?�P3�?�?�?�?�??	�"�"�"�"���?�?�@"�?�?�?�?�?�?�?�??	�"�"�"�"�"�?�?�P3�A"�Q3�P3�?�?�?�?�??	�"�"�"�"�"���?�?�?�@"�A"�Q3�?�?�?�?�??�??��l�??���?Y��?�??��??�������������������������������������������������������������������������������������??�??��?g�L?�??��?h�L?�??��?h�L?�??��?h�L?�??��?h�������������*?�B?,�*���?�������������������FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������o/???q�S�F/p??}�??�G?/?!??�??�Go/C;??�?�F?/?8������������?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8������������?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8?�??�H?/?8FAFA��Z	}���?����f��??���T����?�Fl?���(��������?������������������3����������������ZP����������}����������������������y�??�?FAFA��������������������������������������????F��?�������?�����	?���?	��c	��&������������������������������������������������������������������������C��u<��������������������?��������������������������������������������������������� ���������%������������?�������������� ���(���?��������������c��?��?�����������������������������������k���s�������������|���������
���5���~�����?��?��~���8��������?������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?�����%�?��p?����U?�??����_?�??�
???????????]6�
��?��?A????�@!�@!�@!�@!�@!�P3�P3�Q3�P3�@!�P3�P3�@!�0�@!�@!�@!�@!�@!�@!�@!�`	��`	��@!�0�?�P3�P3�`	��0�@!�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�`	��a?	�`	��P3�?�P3�P3�P3�@!�P3�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�`	��a?	�`	��P3�P3�`	��P3�P3�`	��P3�@!�0�0�0�@!�@!�`	��`	��a?	�`	��P3�?�P3�P3�a?	�P3�@!�0�0�0�0�@!�`	��`	��P3�a?	�`	��P3�P3�`	��a?	�?�@!�Q3�A#�A#�P3�@!�`	��`	��`	��a?	�a?	�`	��`	��`	��`	��P3�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�`	��`	��`	��a?	�a?	�`	��`	��a?	�`	��?�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P3�`	��`	��P3�P3�a?	�`	��a?	�a?	�`	��@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P3�?�`	��Q3�P3�`	��`	��a?	�a?	�a?	�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�`	��Q3�`	��`	��P3�`	��a?	�a?	�a?	�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�?�?�?�`	��a?	�a?	�a?	�@!�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P3�?�?�P3�a?	�a?	�P3�A#�@!�@!�A#�A#�Q3�Q3�Q3�P3�P3�p	��P3�P3�`	��Q3�P3�A#�0�0�0�0�0�0�0�0�?�?�@!�P3�`	��a?	�P3�Q3�@!�@!�@!�0�0�0�0�0�0�@!�?�?�P3�?�P3�Q3�_?�??��t?�??�??��??�?|���?�������������������������?����?~�??�??��Jv�������������������������������������{?���??�x?���]?�x?���]?�x?���]?�x?���]?���������������������������������������������FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������?/|S,w�?�q?/?<,?�? �|?/?K?�??�??/N?Z?�i?�??/??i������������?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i������������?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??i?�W1�??/??iFAFA��
Z	?���?����f��%??���T����?�Fl?���(��������?������������������3����������������ZP����������w����������������������?�??�?FAFA��������������������������������������????F��?�����
�������	?���?	��a	��&������������������������������������������������������������������������8���1��������������
���4���
������������������
�������������������������������������������:������j�������?�����h��????�������� ���(���r���������������?��?��?�����������������������������������g���s���(����������|������
������,���p���%
��?	��?	��p���?�����1��F�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?�����n�?��??����,o�??����zn�V?�2}??x???????;���?��XC????�"�"�"�"�1"�Q3�P3�P3�`	��`	��P3�`	��p	��P3�P3�@!�"�"�"���"�A#�P3�Q3�`	��`	��`	��`	��p	��?�`	��@!�"�"�"�"�"�1"�Q3�`	��`	��`	��`	��`	��p	��?�p	��@!���"�"�?�"�1"�P3�`	��`	��`	��`	��`	��p	��`	��`	��P3�"�?�?�?�"�1"�P3�`	��`	��`	��`	��`	��`	��P3�p	��P3�"�?�?�?�?�1"�Q3�`	��`	��`	��`	��`	��p	��`	��?�P3�"�"�1"�1"�??	�A#�A#�`	��`	��`	��`	��`	��?�?�?�?�"��A#�Bw�0�Q3�A#�`	��`	��`	��`	��`	��?�?�??	�?�"���1"�A#�@!�@!�P3�`	��`	��`	��`	��P3�?�?�??	�?���� �1"�?�Q3�P3�`	��`	��`	��?�?�?�`	��?�?����0�@!�?�P3�P3�?�??	�`	���?�?�??	�p	��?�0�0�@!�@!�P3�@!�?�?�??	�?�?�P3�?�??	�`	��?�0�0�@!�@!�@!�@!�?�`	��`	����?�`	��P3�?�p	��?�A#�A#�A#�Q3�A#�P3�?�?�?�����?�P3�P3�?�?�A#�A#�A#�@!� �?�??	�??	�?�����?�`	��A#�P3�?�A#�A#�A#�0���?� �?�?�����?�??	�P3�?�??	�??�??��?m�??���?`�?���??�������������������������������������3?�??��?u�������������������������������������??�+��;o�"?�*��ho�"?�*��ho�"?�*��ho�"?�*��ho�������������~L�?M�"��������������������FAFA�?�?�0�?�X��FAFAe�������?)>������?)>?�:?�d?)>w�?E�_?)>g�E?�R?)>������?)>������?)>U�?9�>?)>_�?%�D?)>g�?e�K?)>o�?�Q?)>w�*n�X?)>�q�e?)>?�?�a?)>?�.>�D?)>������������?�\?�S?)>������������������������������������FAFA��Z	w���?����f�z??���T����?�Fl?���(��������?������������������3����������������ZP����������?����������������������?�g?�?FAFA��������������������������������������????F��?�������������	?���?��b	���������������������������������������������������������������������������n��?�������������?��������������������� �������������������������������������������������n������������?��????�������� ���(���?���������������?��?��?�����������������������������������{���s���????�������|������������'�����n
����?����p�����R��?�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?�����8�*��??����?b�??����Jb�\?�?{??????????8=�?���?��?C????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����"�?�?�?�1"�1"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"���P3�����A"�2w�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�P3���Bw�2w�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�b���?�Bw�2w�?�?�?�?�?�?�?�?�`���?�?�R���`���?�Bw�Bw�?�?�?�?�?�?�?�?�`���?�@"�b���P3�?�Bw�2w�?�?�?�?�?�?�?�?�`���?�Q3�R���`���?�Bw�??	�?�?�?�?�?�?�?�?�`���?�R���a?	�`���?�Bw�??	�?�?�?�?�?�?�?�?�`���P3�R���a?	�`���?�2w�??	�2w�?�?�?�?�?�?�"�`���Q3�Q3�a?	�`���A"�Bw�??	�??	�?�?�?�?�?�?�"�p���P3�P3�a?	�`���?�Bw�2w�2w�?�?�?�?�?�?���`���Q3�R���b���`���?�Bw�Bw�2w�??	�?�?�?�"�?�?�a?	�Q3�R���b���Q3�?�2w�Bw�2w�?�0�1"�"�2w�??�??��~`�?����@J�,y���??�������������������������������������??����?{�?R�??��??�??���?P�������������_?� ��zb�#?� ��?b�#?� ��?b�#?� ��?b�#?� ��?b�������������D?�??�����������??��������FAFA��?�?�0P�z�?���FAFAe�������?/??Vk�??�??/C?bq�??/??(w�IT?/X%G}�sl?/?U??�,?	?/?8������������z�Un?/?8z�Un?/?8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��Z	w���?����f��8??���T����?�Fl{���(��������?������������������3����������������ZP����������|����������������������y�?z�?FAFA��������������������������������������????F��?�������(������	?���?	��c	��&������������������������������������������������������������������������?��03��������������������(�������������������������������������������������������������D������r�������?�����?��????�������� ���(���?�������������?��?��?�����������������������������������p���s�������������|������������1���I��8����?
��I����������?������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?�����?�?��?����3e�??����ld�??�K|??????????<�T��?��?C????�?�?�"�1"�2w�Bw�2w�Bw�2w�2w�Bw�Bw�2w�Bw�R���Bw�?�?�?�"�"�1"�R���R���R���Bw�Bw�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�"�R���2w�Bw�R���?�?�?�??	�?�?�?�?�?�"�?�?�P3�1"�Bw�Bw�P3�?�?�?�`���`���?�?�"�"�?�?�"�?�?�R���b���`���Q3�R���`���`���?�?�"�"�?�?�?�P3�R���b���b���b���R���b���a?	�`���?�?���"�?�?�"�Q3�R���R���b���R���R���b���b���a?	�?�?�����?�"�"�?�?�?���`���R���R���b���a?	�b���?�"�����"�"�?�A"�`���p���p���b���R���R���b���a?	�?�?�����"�"�?�?�0�@"�P3�A"�R���R���Bw�Q3�?�"�"�?�?�?�?�?�Q3�Q3�Q3�R���Bw�Bw�2w�A"�?���"�?�??	�?�?�?�Q3�Q3�Q3�R���R���R���Bw�R���?�����"� �?�?�?�@"�P3�P3�Q3�R���Q3�Q3�Q3�?�"�"�?�?�P3�b���`���`���P3�P3�Q3�Q3�P3�?�?�?�?�?�?�?�"�p���p���p���?���p���`���R���R���R���?�?�?�?�?�?�?�?���?���?���?���p���`���R���`���R���P3�j?�??��=Z�?���Q�?v�??��??�������������������������������������??�??��?{�~T���??�??����?V�������������??�(��?d�D?�'��ie�D?�'��ie�D?�'��ie�D?�'��ie�������������?e�b?����2�������j;��������FAFA�?�?�0�?�?��FAFAe��������??e�������??e?�???�??ew�^k?�??eg�j?:�??e�������??e�������??eU�??�?�??e_�??�?�??eg�u?�??eo�`?;�??ew�zMO�??e�/=]�??e?�%?Q�??e?�?	�??e������������?�??V�??e?�??V�??e?�??V�??e������������FAFA��?Z	o���?����f��???���T����?�Fl?���(��������?������������������3����������������ZP����������?����������������������?���?�?FAFA��������������������������������������????F��?�����?��?�����	?���?	��c	��&������������������������������������������������������������������������A��?;��������������������?�������������������������������������������������������������������l�������?�������????�������� ���(���?��������������Z��?��?�����������������������������������t���s���????�������|������������.���?��?��?��
��?��h��������?������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������e	�����?�?��D?����?k�o?����?k�%?�W}??????	????;�4��?��JC????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"���"�"�"���������"�"�?�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"���"�������"�?�?�"�?�?�?�?�?�"�"���"�"�������?�"�"�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"�"�?�"�"�"�?�?�?�"�"�"���"�"�"�"�?�"�����"�"�"�"�"�����?�"�"�"�"�?�?�@"�0�"�"�"���`���`���?�������P3�P3�"�"�??	�?�?�0����`���P3�`���P3�@"��P3�P3�?�?�??	�?�Q3�Q3�Q3�Q3�a?	�a?	�a?	�`���`���P3�P3�P3�"�??	�??	�?�R���P3�?�b���R���Q3�`���`���`���P3�?���?�??	�??	�??	�A"�P3�P3�b���b���R���`���`���?�?�`���?�?�??	�??	�??	�?�R���b���b���b���b���b���b���b���b���P3�?�??	�"�"�?�R���b���b���b���R���b���b���b���b���b���R���??	�??	�?�"�"�b���`���a?	�b���R���R���b���b���R���Q3�??	�??	�??	�??	�"�"�%?�??��%d�??�??��ge�?y�??��??�������������������������������������??���?{�������������?t����#?�������������??�&��?k�??�&��l�??�&��l�??�&��l�??�&��l�������������,p
�??5�4���v�������������������FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������?/???q�y?�:?/?8w�?�;?/?K?}�??�=?/?R??�?Z�=?/N???�?m�<?/?V������������?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V������������?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?V?�??�>?/?VFAFA��?Z	}���?����f��???���T����?�Fl?���(��������e	������������������3����������������ZP����������?����������������������{�??�?FAFA��������������������������������������????F��e	�����?��?�����	?���?	��d	��&������������������������������������������������������������������������?��9��������������������?�������������������������������������������������������������3������d�������?
�����4������������� ���(���?����������������e	��?�����������������������������������r���s���������^���|������������*�����?��?��K
����9��������?������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�������?��?�O��??����u�?����?t�??�?n??????????-�Q��^	��/i??s?�0�0� "�0� "�"�"�"�"�?� "�0� "�?�?� "�0� "� "� "� "� "�"�"��"� "�A3�0� "�?�?�?�0� "� "� "� "�"�"��"��"�0�A3�?�?�?�?�?�0� "�"�"�"�"��"�"�?�?�?�?�?�"�?�?�0� "�"�"��"�"�"�"�?�?�?�?�?�"�?�?�0� "�"�?�?�?�?�?�?�?�@�?�?�"�?�?�0� "�"�?�?�?�?�?�?�"�@�?�?�"�?�?�1"� "�"�?�?��"�?�?�?�"�@�?�?�"�?�"�0� "�"�?�?�?�?�?�?��"�P�?�?�?�?�"�1"� "�"�?�?�?�?�?�?�?�P�?�?�?�?�"�1"� "�"�"�"�"�?�?�?�?�P�?�?�?�?�"�1"� "�"�"�"�"�"�"��"��"�P�?�?�?�?� "�1"�0� "� "� "�"�"��"� "�0�Q3�?� "�?�?� "�1"�0�0� "� "�"�"�"�0�A3�Q3�?�?�?�?�0�1"�0�0� "� "�"�"�"�0�A3�A3�A3�1"�0�?�0�1"�0�0� "� "�"�"�"�"�@�A3�A3�A3�@�0�?�}?�??��?y�?���?o�z?����??�������������������������������������������������������������������������������������?���"u�??���u�??���u�??���u�??���u���������������������������������������������FAFA�?�?�0�w�??��FAFAe��������??I�������??IU�c?U�??Ig�e??�??Iw�(t�??I?�?t���??I?�??���??I?����??I?������??I?�??���??I������������������������������������������������?�??���??I?�??���??I������������?�?���??I?�?���??I?�?���??IFAFA��?Z	����?����f��??����T����?�Fl����(������������������������?��3����������������ZP����������������������������������w�?FAFA��������������������������������������????F����?��?��?�����	?���?	��i	�������������������������������������������������������������������������@��?9�����������������(���?�������������������������������������������������������������J������x�������c������W�������������� ���@���!�����������������������������������������������������i���t���&����������|������
������1���+���?����z��+���)��?�� ��)�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�������W���-��??����j�??����?h�??�Tm??????_????+�?��(��&o????�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�?�?�?�"�"�"�"� "� "� "�"�?�"�?�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�?�?�?�"�"� "� "� "�"�"�"�?�?�"��"�?�?�?�?�"�"� "� "�"��"�?�?��"�"�?�?�?�A3�?�?� "� "� "� "� "�"�"�"��"�"��"�?�?�0�?�?�0�0� "� "� "� "�"�"��"�"�"�?�?�?�A3�?�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�A3�!"�"�"�"�"�"��"�"�"�"�"�?�?�A3�A3�A3� "� "� "� "� "� "��"�"�"�"�"�"�?�?�A3�P� "� "� "� "� "� "�"�"�"�"�"�"�?�?�?�A3� "� "� "� "� "� "��"�"�"�"�"�"�"�?�?�A3� "� "� "� "� "� "��"�"�"�"�"�"�"�?�?�?� "� "� "� "� "� "�"�"�"�"�"�"�"�?�?�?� "� "� "� "� "� "�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?� "� "� "� "� "� "�"�"�"�"�"�"�"�"�?�?�H?�
��v�??�
��?e�j?����-?�������������������������������������������������������������������������������������??�n��?j�??�m��?j�??�m��?j�??�m��?j�??�m��?j���������������������������������������������FAFA�?�?�0�p�?���FAFAe�������a(2???�??�l?*?{??�n?�d?'?;?w�oI�g?)?Ck�1?�t?('%e�?W�m?(Xz?������������p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?������������p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�n?(Xz?p�?~�nq'???p�?~�n?'??(p�?~�n?'??(FAFA��?Z	w���?����f��?e���T����?�Flp���(�����������������������W��3����������������ZP��������������������������������w�7p�?FAFA��������������������������������������????F����W��?��?�����	?���?	��i	�����-��������������������������������������������������������������������8��?/�����������������T����������������������������������������������������������������D������j�������?�������������������� ���2���!���������������e��������������������������������������e���t���2����������|������������+��������?��?�����)��@����)�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?��!��?�?��o?����
a�??����?b�&?�?y??????????�B????��3D??J?�?�?�Bw�Q3�Bw�"�?�"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�?�2w�?�"�"�?�"�?�?�?�?�"�?�?�?�?�?�?�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�"�"�?�"�"�"�"�"�"�?�?�?�?�?�??	�b	��b	��R	��R	��a?	�a?	�b	��a?	�Q3�Q3�?�?�?�?�?���P3�A#�A#�Q3�A#�a?	�a?	�a?	�P3�P3�?�?�?�?�"�P3�P3�Q3�a?	�a?	�Q3�a?	�a?	�a?	�`	��`	��?�?�?�?�?�@!�P3�`	��a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�?�?�?�?�"�@!�P3�`	��a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�?�?�?�?�?�?�P3�`	��a?	�a?	�a?	�a?	�a?	�b	��a?	�a?	�?�"�?�?�?�0�0�a?	�a?	�b	��a?	�b	��b	��a?	�a?	�a?	�?�??	�?�?�?�1"�0�`	��a?	�a?	�a?	�b	��b	��a?	�Q3�Q3�"w�??	�?�?�?�??	�?�`	��a?	�a?	�a?	�`	��a?	�Q3�Q3�A#�!"�"w�?�"�"�??	�?�?�a?	�`	��a?	�A#�P3�@!�@!�0�?�"�"�"w�?�??	�"�1"�?�?���?�?�?�?�@!�"w�"�?�?�?�"�?�!"�!"�?�?�"�"���?�?�??�??��en�??�??��?-�?x�??��??��������������������������]�??��??�A?����?u�?l����?b�??���Kj�������������??���?`�w?���a�w?���a�w?���a�w?���a�������������?��?^��������?O��:�������FAFA�?�?�0�|�?���FAFAe�������?/:8uk�|C�??/?n?q�"?�??/3??}�??�??/!r??�??�??/??������������|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??������������|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??|�h(�??/??FAFA��?	Z	q���?����f��???���T����?�Fl|���(��������?���������������!��3����������������ZP����������w����������������������{���|�?FAFA��������������������������������������????F��?��!��?	��?������	?���n	��a	���������������������������������������������������������������������������_��?[��������������������?	�������������������������������������������������������������,������l��������������&�������������� ���(���d���������������D��?��?�����������������������������������v���s���????���)���|���������
���-���?��?	��?	��?��?��)����G��?�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������b
�����?�?��'?����kl�??����?k�??�?|??N???????H<�?��?��mC????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�0�A"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�"�Q3�R���"�"�"�"�"�"�?�"�?�?�?�"�����Q3�Q3� � �!"� � � �0�1"�"�?�"�"�����R���P3�1"�0�0�0�0�0�0�1"�?�"�?�"���?�Q3�b���a?	�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�P3�?�?���"�"���?�a?	�b���b���R���R���R���R���R���R���R���Q3�Q3�`���??	�p���`���b���b���R���R���R���R���R���R���R���R���?�?�?�??	�`���p���b���R���R���R���R���R���R���R���R���P3�?�?�??	�??	�a?	�b���b���b���R���R���R���R���R���R���R���?�?�?�??	�??	�q?
�b���b���R���R���R���R���R���R���Q3�Q3�?�?�?�?�?�a?	�b���R���R���R���R���R���R���R���A"�A"�Q3�Q3�?�??	�??	�?�??��?q�?�??��?U�?v����?�������������������������������������??�??��?{�������������??���`A�������������??���jl�W?���?l�W?���?l�W?���?l�W?���?l�������������??�D�
��������������������FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������1???w�??�?!"?u}�?�B1???�??�A1?=??�e?�=�0I???�?�51?������������?�>�B1??�>�B1??�>�B1?������������?�>�B1??�>�B1??�>�B1??�>�B1??�>�B1??�>�B1?������������������������������������FAFA��?
Z	w���?����f��???���T����?�Fl?���(��������b
������������������3����������������ZP����������}����������������������w�Z�?�?FAFA��������������������������������������????F��b
�����?
��?�����	?���i	��e	���������������������������������������������������������������������������a��|_��������������������?
����������������������������������������������������������������
���?�������?
�����?�����������������(���4��������������	��b
��?�����������������������������������r���s�������������|������������:���?���?
��?
��?��?���?���������G������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�����?��|��?�S��?x����?�?x����|?�
?�?T??????z???!,�e��W��"U????�1"�A3�A3�A3�Q3�A3�Q3�??	�??	�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�1"�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�??	�??	�`3�A3�A3�A3�A3�Q3�1"�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�??	�??	�??	�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�`3�`3�Q3�Q3�?�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�af�af�Q3�Q3�af�af�af�Q3�Q3�1"�Q3�1"�A3�A3�A3�Q3�af�af�af�aU�aU�aU�af�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�qU�qU�af�af�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�qf�qU�qf�af�Q3�?�af�A3�A3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�aU�qU�af�Q3�af�Q3�af�A3�A3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�af�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�af�af�af�af�af�Q3�Q3�1"�A3�A3�A3�Q3�aU�af�Q3�af�af�af�af�Q3�Q3�Q3�Q3�1"�A3�A3�A3�Q3�Q3�af�Q3�Q3�Q3�af�af�af�af�Q3�A3�1"�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�`3�p?	�`3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�`3�??	�??	�??	�p?	�Q3�Q3�A3�A3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�p?	�??	�??	�??	�??	�??	�A3�A3�5?����1?�?���i?�,x�??��?�������������/���S?�+y�??��9?�������������������������������������������������?x�??��??�?x�??��??�?x�??��??�?x�??��??�?x�??��??���������������������������������������������FAFA�?�?�0�|�?���FAFAe�������w(??
w�OQ� ?(?V}�?�$x(.u?�&4� ?(?w??�?k�v'fC?������������|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?������������|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?|�6?�(v'fC?FAFA��nZ	w���?����f��???���T����?�Fl|���(��������?���������������|��3����������������ZP��������������������������������?�?|�?FAFA��������������������������������������????F��?��|��n��p������	?���?��h	��������������������������������������������������������������������������)��?B��������������������p�������������������������������������������������������������2������0��������������?������������������2���2���������������?��?������������������������������������u���t���????�������|���������	������R��?��p����R��)��h��?��p�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�����?��?��?�?��2|����'?�{����??�??�?Y??????C????,�	��?��?T??N?�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�af�af�af�af�af�aU�Q3�Q3�A3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�af�af�af�af�af�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�A3�A3�Q3�A3�Q3�Q3�aU�af�af�af�af�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�A3�Q3�Q3�A3�Q3�Q3�af�af�af�af�af�Q3�Q3�aU�A3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�af�af�af�af�Q3�af�aU�A3�Q3�Q3�A3�A3�A3�P�`3�Q3�af�af�af�af�af�Q3�aU�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�`3�?�Q3�af�af�af�af�`3�`3�af�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�`3�??	�Q3�af�af�aU�aU�`3�`3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�P�?�af�af�af�aU�aU�`3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�1"�1"�P�p?	�af�af�qU�qU�aU�`3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�1"�1"�A3�`3�`3�af�qU�aU�af�`3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�1"�1"�A3�A3�af�Q3�af�af�af�P�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�1"�A3�A3�af�af�af�af�af�Q3�A3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�1"�1"�A3�Q3�af�af�Q3�af�af�Q3�A3�1"�Q3�A3�A3�?�??��*?�S?�??��??�l|�??��??�������������s1�??��8�y�??��??�������������������������������������������������|�??��??�
|�??��??�
|�??��??�
|�??��??�
|�??��??���������������������������������������������FAFA�?�?�0�w�?��FAFAe�������?/Bu?�??�??/Z???��?/??V}�Bd�?/??w�y?�??/?t������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��gZ	?���?����f��??w���T����?�Fl?���(��������?���������������?��3����������������ZP����������?����������������������w�?w�?FAFA��������������������������������������????F��?��?��g��f������	?���?��g	��#������������������������������������������������������������������������'��>=��������������������i�������������������������������������������������������������=������2���������������~��????������������2���2���������������?��?��
����������������������������������t���t�������������|���������������'��?��f��@��'��)��p��{��p�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�������c�����H|����h?�K|����3?�h?�?`??????w????-�?��V��?T????�A3�A3�Q3�Q3�Q3�P�P�P�P�P�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�P�P�P�P�P�P�P�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�P�P�P�P�P�P�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�P�P�P�`3�P�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�P�P�`3�`3�`3�P�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�P�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�af�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�Q3�Q3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�Q3�aU�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�`3�p?	�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�A3�P�p?	�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�af�af�af�Q3�Q3�A3�A3�A3�A3�P�Q3�Q3�Q3�Q3�af�Q3�af�af�af�Q3�A3�A3�A3�A3�Q3�@�Q3�Q3�Q3�af�af�af�af�af�af�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�@�Q3�Q3�Q3�Q3�af�`3�af�af�af�af�af�af�Q3�Q3�A3�?�A3�A3�A3�A3�Q3�A3�A3�Q3�A3�Q3�A3�A3�A3�A3�A3�A3�~�??��?�������������?y���`?�������������������������q?�??��2?�������������������������������������������������D|�??��f?�E|�??��e?�E|�??��e?�E|�??��e?�E|�??��e?���������������������������������������������FAFA�?�?�0�w�?���FAFAe�������?.?*(k�_?�a?(jqqq�?�_i)??w�??�f?.?:?}��\?/?�V������������w�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�V������������w�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�Vw�?L�e?/?�VFAFA��?Z	q���?����f��?}���T����?�Flw���(�����������������������c��3����������������ZP����������o����������������������{�?w�?FAFA��������������������������������������????F����c��?��?������	?���?	��i	��������������������������������������������������������������������������/��T+�����������������?���?�������������������������������������������������������������a������L���������������?��????������������d���!���������������a��������������������������������������i���t���%������????|���	������������������?��������)��?�����)�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?
�����{�A��_?����3e�??����?b�??�z{??????????y=�?���?��?C????���"�"�?���� � � � � ���������������?����� �?� � �0� ��������������?����?�?�?� �0� �����?�������?� ��?�?�?�?� �0�0� �?�?�?��"�?����?�?���?���?���?���?�?�?�?�?�?�������"���?���?���?���?���?�"�"�?�"�?�?���?�"�"���?���??	�?�?�?�?�?�?�?�?�?��?� �"���?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?� �"���"���"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?���?�?�??	�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?���?�?�??	���?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�?�"�??	�"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�??	�?�?���?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??	���?�?�?�?���?�?�?�?�?�?�?�?�"�??	�?�?�?�?�??	�?�?�?�?�?�"�?�?�?�"�:?�??��?c�G?���?M�������������������������������������������������??���?{�������������?l����??�������������A?�??��?b�>?�??��e�>?�??��e�>?�??��e�>?�??��e�������������??� X�F����������������������FAFA�?�?�0�z�?��FAFAe�������_/??e������_/??ez�7?�D_/??eo�u~�E_/??e_�?~�6_/??e������_/??e������_/??eU�/�5_/??e_�??�8_/??eg�v?�=_/??eo�??�B_/??ew�7?�H_/??e�?�E_/??e?�?Q�;_/??e������������z�?e�K_/??ez�?e�K_/??ez�?e�K_/??e������������z�?e�K_/??eFAFA��Z	g���?����f�x??���T����?�Flz���(��������?
������������������3����������������ZP����������z����������������������?�z�?FAFA��������������������������������������????F��?
�������/	������	?���m	��f	����������?����������������������������������������������������������������}��?z������������������2���������������+�����������������������������������������������������������������������������(�����������������?	��?
��x�����������������������������������z���s���????���)���|������������T���?��q
��/��G��?��L��������4������P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�������h��?�?��S?����?�|?����e?�?�?q??7???n???/�?��?��(^??!?�"�"�"� "�"� "�p?	�p?	�0�??	�??	�??	�??	�??	�??	�0� "�"� "� "� "� "�p?	�p?	�0�@�?�??	�P�??	�?�0�Q3� "�!"� "� "�0�p?	�p?	�P�0�0�P�??	�?�?�0�1"�0� "� "�0�@�p?	�`3�p?	�@�@�Q3�?�?�?�Q3�1"�0�0� "�0�?�p?	�P�p?	�@�`3�P�?�?�0�?�1"�0�0�0�0�0�p?	�P�p?	�`3�?�?�?�?�?�0�Q3�1"�1"�0�0�P�p?	�P�p?	�`3�`3�`3�?�1"�?�"�A3�A3�A3�A3�A3�P�p?	�`3�`3�`3�af�P�?� "�?�"�0�1"�A3�@�0�?�`3�`3�`3�af�af�`3�?� "�?� "�??	�0�A3�A3�0�?�`3�`3�af�af�P�P�?�?� "�0�??	�??	�0� "�?�?�`3�af�af�p?	�P�@�0�?�0�0�P�P�"��"��"�?�`3�p?	�`3�p?	�P�P�@�`3�A3�0�A3�A3� "� "� "�?�`3�p?	�`3�??	�P�@�`3�A3�A3�0�1"�@�0� "� "�?�P�p?	�P�p?	�P�@�`3�A3�A3�A3�0�@�P�0� "�?�P�p?	�P�p?	�`3�`3�P�A3�A3�A3�??	�??	�P�A3�?�Q3�P�p?	�P�p?	�`3�`3�A3�A3�A3�P�r?�??��??�??�??��Yw�\?���.?�������������������������??����?|�������������������������������������������������??�*��3?�??�*��-?�??�*��-?�??�*��-?�??�*��-?���������������������������������������������FAFA�?�?�0�?�?��FAFAe�������?/����������?/����U�??!?/����_�??�??/����g�w?"?/����o�S?a?/����w�-9?/�����r??/����?�K??/����?�???/����?�6???/����������������?�???/����?�???/����?�???/����������������?�???/����?�???/����?�???/����?�???/����FAFA��?Z	w���?����f��???���T����?�Fl?���(�����������������������h��3����������������ZP�����������������������������������??�?FAFA��������������������������������������????F����h��?��?������	?���)	��i	���������������������������������������������������������������������������O��?]��������������"���8���?������������������"�������������������������������������������@������N���������������#������������������d���!���������������i����&����������������������������������w���t���????�������|������������ ���?���?��?��f��?���)��?��q��)�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k������?����?�O��??����?^�??����C_�??�S{???????????=�?���?��?C??x?�@!�@!�����������������?�?�����?�?�@!�@!�������������������?�����?�`	��@!�@!���������?�?�?�?�?�?� �?�?�`	��@!�@!�����?�����?�?�?�?�?�0�?�?�`	��P3�@!�����?�??	�??	�?�?�?�?�??	�?�?�?�`	��P3�@!�����?�?�??	�??	�??	�?�?�??	�?�?�P3�`	��@!�@!�����?�??	�??	�??	�??	�??	�?�??	�?�?�?�?�@!�@!���??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�??	�?�?�?�?�P3�`	��??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�?�?�?�?�?�??	�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�?�??	�?�??	�??	�?�?�?�??	�??	�??	�??	�??	�??	�?�?�?�?�?�?�??	�?�?�?�p	��P3�??	�??	�??	�?�?�?�?�?�?�?�?�?���?�`	��??	�??	�??	�?�����?�?�?�?�?�?�?�"�?�??	�??	�?�����������?����� �0�?�"�?�??	�`	��?�����������������?���?���?�`	��@!�@!�?�?�?�@!�?�������?�����?�?�k?�??��?[�??�??��?{�*?���}~�������������������������������������e?����?u�������������������������������������??�4��^�??�2��#_�??�2��#_�??�2��#_�??�2��#_�������������.�����v�����������������������FAFA�?�?�0�?�?���FAFAe�������?&t??e�?�?(?8q�?R�.(???}�??�?*$�??�n�,(?G??�?t�/+gv?������������?�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv?������������?�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv??�9?�/+gv?FAFA��?	Z	}���?����f��???���T����?�Fl?���(��������?�����������������3����������������ZP����������q����������������������?�??�?FAFA��������������������������������������????F��?����?	��?������	?���?	��a	��!������������������������������������������������������������������������I��r@����������������� ���?	�������������������������������������������������������������)������?�������d�����?��????������������(���d���������������R��?��?�����������������������������������m���s�������������|������������;���G��?	��?	��?��G��p����6��?�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
JKJK'?\?�??������N����?k�������d��
�?��?����?_�?����?_�^?�?m??????????h,�?��?��?l??}?��"��"��"��"� "� "�0��"��"�?�?��"�?�?�?�?�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�?�?�?�?�?�?�"�"� "� "� "�?�?��"��"�?�?�?�?�?� "�?�?� "�0�0��"�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�"�"�0�0�0��"�?�?��"�?��"�?�?�?�?�`3� "� "� "� "� "�?�?�?��"�??	��"�?�?�?�?�?�`3��"��"��"��"��"��"�??	��"�??	��"�?�?�?�?�?�?��"��"��"��"��"��"��"��"�?��"��"�p?	�?�?�?�?�0� "� "� "�?�P�?��"�??	��"�?�?�?�?�?�?�0� "� "� "�0�P�?��"�??	��"��"�?�?�?�?�?� "� "� "�0�0�P�??	��"�??	��"��"�?�"��"�?�?� "� "� "�0�0�P�??	��"�??	��"��"�?�"�"�?�?�0� "� "�0�0�P�??	��"�??	��"��"��"��"�"��"�?� "� "� "� "�0�`3��"��"�??	�?��"��"�?�"�"�?� "� "�0�0�0�`3��"��"�??	�?��"��"�?�"�"�"�0� "�0� "�0�`3��"��"��"�?��"�"��"�"�"�"�[?�??��;h�??�??��?Y�*~����xz�������������������������������������������������������������������������������������??�??��O_�??�??��g_�??�??��g_�??�??��g_�??�??��g_���������������������������������������������FAFA�?�?�0�q�?��FAFAe�����������������������U�;z�L�����_�?�J�����g�??�H�����o�?v�N�����w�~_�L������y�L�����������������w�EX�L�����t�l?�@�����q�??�O�����n��C�����������������q�??�^�����q�??�^�����q�??�^�����������������q�??�^�����q�??�^�����FAFA��?Z	����?����f��
?����T����?�Fl����(������������������������d��3����������������ZP������������������������������������q�?FAFA��������������������������������������????F����d��?��?������	?���?	��i	�����;��������������������������������������������������������������������:��.,�����������������D���?�������������������������������������������������������������1������l�������?������?�������������������d���!���������������j��������������������������������������g���t���,����������|������������.���3���
��?��?��3���)��?��&��)�����P02011165F16QLGB00GB51FFEFDDFA4
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Boží Dar kostel svaté Anny rekonstrukce 2020-2021

Popis

Období

leden 2013 až květen 2021

Statistiky

  • 65 fotek
  • 1 zobrazení
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Boží Dar kostel svaté Anny rekonstrukce 2020-2021
Komentáře Přidat